przyjazne środowisku naturalnemu ciepło i zdrowa woda

Przetarg nr 30/2018

Data ogłoszenia: 20.04.2018 r.

Numer: 30/2018

Rodzaj: Przetarg nieograniczony.

Temat: Realizacja systemu automatyki i sterowania w kotłowni 57MW ciepłowni w Bogdance.

Status: w trakcie.

Termin realizacji: od podpisania umowy do: poda oferent

Termin składania ofert: do 08.05.2018 r. godzina 1200 w siedzibie „Łęczyńskiej Energetyki” Spółka z o.o. w Bogdance.

Termin otworzenia ofert: 08.05.2018 r. godzina 1230 – bez udziału oferentów.

Czytaj więcej: Przetarg nr 30/2018

Przetarg nr 32/2018

Data ogłoszenia: 24.04.2018 r.

Numer: 32/2018

Rodzaj: Przetarg nieograniczony.

Temat: Remont sklepienia przedniego w K-7.

Status: w trakcie.

Termin realizacji: od podpisania umowy do: poda oferent

Termin składania ofert: do 15.05.2018 r. godzina 1200 w siedzibie „Łęczyńskiej Energetyki” Spółka z o.o. w Bogdance.

Termin otworzenia ofert: 15.05.2018 r. godzina 1230 – bez udziału oferentów.

Czytaj więcej: Przetarg nr 32/2018

Przetarg nr 34/2018

Data ogłoszenia: 25.04.2018

Numer: 34/2018

Rodzaj: Przetarg nieograniczony.

Temat: Przebudowa sieci niskoparametrowej w Łęcznej.

Status: w trakcie.

Termin realizacji: od podpisania umowy do poda oferent

Termin składania ofert: do 17.05.2018 r. godzina 1200 w siedzibie „Łęczyńskiej Energetyki” Spółka z o.o. w Bogdance.

 Termin otworzenia ofert: 17.05.2018 r. godzina 1230 – bez udziału oferentów

Czytaj więcej: Przetarg nr 34/2018