przyjazne środowisku naturalnemu ciepło i zdrowa woda

Taryfa dla ciepła 2017

  AKTUALNA TARYFA DLA CIEPŁA

TARYFA DLA CIEPŁA, ZMIANA TARYFY DLA CIEPŁA

 

Taryfa 2017ZMIANA TARYFY DLA CIEPŁA 2017

Dla Odbiorców z rejonów:  Łęcznej, Bogdanki i Zawadowa

„Łęczyńska Energetyka” Spółka z o.o. w Bogdance informuje, że zostaje zmieniona taryfa dla ciepła.

Zmiana taryfy zatwierdzona została przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki decyzją DECYZJA NR OLB.4210.28.2017.AWR z dnia 1 grudnia 2017 r.

Zmiana została opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego z dnia 5 grudnia 2017 roku poz. 4807  i obowiązuje od stycznia 2018 r.


Plik w formacie PDF do pobrania (pdf. 585 kB):

Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła

 

 

Taryfa 2017TARYFA DLA CIEPŁA 2017 (przed zmianą)

Dla Odbiorców z rejonów:  Łęcznej, Bogdanki i Zawadowa

„Łęczyńska Energetyka” Spółka z o.o. w Bogdance informuje, że zostaje wprowadzona nowa taryfa dla ciepła.

Taryfa, zatwierdzona została przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki decyzją NR OLB.4210.25.2016.2017.JD z dnia 16 stycznia 2017 r.

Zmiana została opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego z dnia 18 stycznia 2017 roku poz. 257  i obowiązuje od okresu rozliczeniowego za m-c marzec 2017 r.


Plik w formacie PDF do pobrania (pdf. 2,3 MB):

Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła i taryfa dla ciepła

 

Zmiana mocy zamówionej

Zasady ustalania zamówionej mocy cieplnej przez odbiorcę oraz warunki wprowadzania ich zmian

Wielkość zamówionej mocy cieplnej jest jednym z elementów umowy sprzedaży ciepła. Zgodnie z definicją zawartą w § 2 pkt 15 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych (Dz.U.2007.16.92) przez zamówioną moc cieplną należy rozumieć ustaloną przez odbiorcę lub podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci ciepłowniczej największą moc cieplną, jaka w danym obiekcie wystąpi w warunkach obliczeniowych, która zgodnie z określonymi w odrębnych przepisach warunkami technicznymi oraz wymaganiami technologicznymi dla danego obiektu jest niezbędna do zapewnienia:

  • pokrycia strat ciepła w celu utrzymania normatywnej temperatury i wymiany powietrza w pomieszczeniach,
  • utrzymania normatywnej temperatury ciepłej wody w punktach czerpalnych,
  • prawidłowej pracy innych urządzeń lub instalacji.

Odbiorca zobowiązany jest przestrzegać przepisów Ustawy Prawo energetyczne oraz Ustawy Prawo budowlane wraz z aktami wykonawczymi do tych ustaw, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów regulujących:

Czytaj więcej: Zmiana mocy zamówionej